València es troba entre les millors ciutats del món per viure i emprendre. És una de les més saludables pel seu clima, estil de vida i baixos nivells de contaminació.

A més a més, València és una ciutat de proximitat i de barris, molt arrelada amb el seu entorn i un mode de vida essencialment mediterrani. És per això, que tenim un gran atractiu per a les persones, el talent, els recursos, les inversions i les iniciatives innovadores.

És també la ciutat de la innovació, la cultura i la creativitat com demostra el fet que haja sigut escollida com Capital Mundial del Disseny per a l’any 2022.

A més a més, València és una ciutat de proximitat i de barris, molt arrelada amb el seu entorn i un mode de vida essencialment mediterrani. És per això, que tenim un gran atractiu per a les persones, el talent, els recursos, les inversions i les iniciatives innovadores. És també la ciutat de la innovació, la cultura i la creativitat com demostra el fet que haja sigut escollida com Capital Mundial del Disseny per a l’any 2022.

El nostre compromís és continuar enfortint un desenvolupament urbà sostenible per a la pròxima dècada. Per això, s’ha emprés un ambiciós recorregut que a partir d’una sèrie de fites clau, deuen donar com a resultat l’elaboració de  l’Estratègia Urbana València 2030.

2020

2021

2022

Pla de Xoc contra
la Covid-19

Estratègia Missions
València 2030

Programes de recuperació,
transformació i resiliència

Selecció per part de la Comissió Europea de València per a ser una de les 100 Ciutats Climàticament Neutres i Intel·ligents per a 2030, a partir de la Missió Climàtica València 2030.

Projecte pilot Agenda
Urbana – Estratègia
Urbana València 2030

El nostre compromís és continuar enfortint un desenvolupament urbà sostenible per a la pròxima dècada. Per això, s’ha emprés un ambiciós recorregut que a partir d’una sèrie de fites clau, deuen donar com a resultat l’elaboració de  l’Estratègia Urbana València 2030.

2020

Pla de Xoc contra
la Covid-19

Estratègia Missions
València 2030

2021

Programes de recuperació,
transformació i resiliència

2022

Selecció per part de la Comissió
Europea de València per a ser
una de les 100 Ciutats
Climàticament Neutres i
Intel·ligents per a 2030, a
partir de la Missió Climàtica
València 2030.

Projecte pilot Agenda Urbana –
Estratègia Urbana València 2030

És el full de ruta que permetrà un desenvolupament integral, innovador, compartit i transformador de la ciutat per a la pròxima dècada.

Busca ser una eina de reflexió, deliberació i actuació compartida per a integrar els plantejaments de les distintes institucions i entitats públiques, privades, socials, ciutadanes, acadèmiques i culturals sobre el futur de la ciutat.

Els seus 7 principis inspiradors

1.

Mirada a
llarg termini

2.

Perspectiva de
conjunt i èmfasi
en els elements
transversals

3.

Visió
metropolitana

4.

Col·laboració
i diàleg entre
agents

5.

Emergència climàtica, reducció de la desigualtat, desenvolupament econòmic i recuperació de la pandèmia Covid-19

6.

Planificació acció: orientació a la implementació, l’avaluació i l’aprenentatge

7.

Orientació
a Missions

Els seus 7 principis inspiradors

1. Mirada a llarg termini

2. Perspectiva de conjunt i èmfasi en els elements transversals

3. Visió metropolitana

4. Col·laboració i diàleg entre agents

5. Emergència climàtica, reducció de la desigualtat, desenvolupament econòmic i recuperació de la pandèmia Covid-19

6. Planificació acció: orientació a la implementació, l’avaluació i l’aprenentatge

7. Orientació a Missions

La combinació d’aquests set elements ha permés donar forma a les sis Mirades de València, les quals representen plantejament i aspiracions que marquen la direcció de cap a on ha d’evolucionar col·lectivament la ciutat.

Les Mirades
València 2030

Les sis mirades de València

Ciutat Saludable

És aquella que considera que la salut és més que l’absència d’infermetat. És crear l’entorn per facilitar estils de vida més saludables.

Ciutat Emprenedora

És aquella que fomenta l’enfortiment del teixit productiu i social al mateix temps que garanteix recuperacions ràpides davant possibles crisis futures.

Ciutat Creativa

És aquella que identifica la creativitat com un factor estratègic per a desenvolupament urbà sostenible, apostant per una indústria que ocupe un lloc rellevant en la ciutat.

Ciutat Compartida

És aquella que afavoreix la participació de la ciutadania per a la creació de polítiques públiques orientades al bé comú i la igualtat.

Ciutat Sostenible

És aquella on la realització entre les persones i el medi ambient deu garantir una qualitat de vida universal sense posar en risc els recursos existents.

Ciutat Mediterrània

És aquella on un clima amable, unit a la sociabilitat i la inclusió, genera un territori per a ser gaudit d’acord amb el seu patrimoni cultural. 

Les sis mirades de València

Ciutat Saludable

És aquella que considera que la salut és més que l’absència d’infermetat. És crear l’entorn per facilitar estils de vida més saludables.

Ciutat Emprenedora

És aquella que fomenta l’enfortiment del teixit productiu i social al mateix temps que garanteix recuperacions ràpides davant possibles crisis futures.

Ciutat Creativa

És aquella que identifica la creativitat com un factor estratègic per a desenvolupament urbà sostenible, apostant per una indústria que ocupe un lloc rellevant en la ciutat.

Ciutat Compartida

És aquella que afavoreix la participació de la ciutadania per a la creació de polítiques públiques orientades al bé comú i la igualtat.

Ciutat Sostenible

És aquella on la realització entre les persones i el medi ambient deu garantir una qualitat de vida universal sense posar en risc els recursos existents.

Ciutat Mediterrània

És aquella on un clima amable, unit a la sociabilitat i la inclusió, genera un territori per a ser gaudit d’acord amb el seu patrimoni cultural.  

Projecte Agenda
Urbana Espanyola

El full de ruta que definirà l’estratègia urbana valenciana i les accions que és duran a terme fins a 2030, concretant a les ciutats els compromisos assolits en l’àmbit internacional a través de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Estableix un diagnòstic general i unes directrius per a orientar les polítiques urbanes a través de 10 objectius estratègics en l’àmbit urbà, que es concreten en cadascun dels casos respectant la realitat de cada localitat.

ANAR A LA WEB

 

Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo

Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat

Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent

Impulsar i afavorir l’economia urbana

Prevenir i reduir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència

Garantir l’accés a l’habitatge

Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular

Liderar i fomentar la innovació digital

Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible

Millorar els instruments d’intervenció i la gobernança

Els seus mecanismes de finançament

Fons NEXT
Generation UE

Next Generation EU és més que un pla de recuperació: és una oportunitat única d’eixir reforçats de la pandèmia, transformar les nostres economies i societats i dissenyar una Europa que funcione per a tots.

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un instrument excepcional de recuperació temporal per un import de 750.000 milions d’euros. El Fons de Recuperació garanteix una resposta europea coordinada amb els estats membres per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.

 

ANAR A LA WEB

Fons per a la Recuperació
i la Resiliència

El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) constitueix el nucli del Fons de Recuperació i està dotat amb 672.500 milions d’euros, dels quals 360.000 milions es destinaran a préstecs i 312.500 milions d’euros es constituiran com transferències no reemborsables.

La seua finalitat és recolzar la inversió i les reformes en els estats membres per a aconseguir una recuperació sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE.

 

ANAR A LA WEB