Ací pots trobar tota la documentació relativa a l’Estratègia Urbana València 2030.

DIAGNÒSTIC

Document de diagnòstic de la realitat urbana de la ciutat de València, identificant els principals reptes de ciutat a partir d’una anàlisi integral de les estratègies sectorials de la ciutat i les dades descriptives definides per l’Agenda Urbana Espanyola.

 

DESCARREGAR
Solament disponible en castellà

MARC ESTRATÈGIC

Document que recull la visió desitjada del desenvolupament sostenible de València en l’horitzó 2030 a partir de la definició de línies estratègiques transformadores de la ciutat.

 

DESCARREGAR

PLA D’ACCIÓ

Document en forma de pla d’actuació per a donar resposta a les línies estratègiques definides en el Marc Estratègic. Sota el concepte de Programa, aquest Pla d’Acció recull la bateria de projectes estratègics i demostradors de la ciutat en el curt mitjà i llarg termini.

 

DESCARREGAR
Solament disponible en castellà

Model de Governança

Document que configura els diferents nivells i espais per al desplegament consensuat de l’Estratègia.

 

DESCARREGAR

Sistema d’Indicadors de seguiment i avaluació

Document que articula la bateria d’indicadors que han de permetre realitzar el seguiment i avaluació de l’Estratègia Urbana València 2030.

 

DESCARREGAR
Solament disponible en castellà

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Recopilació de material gràfic i audiovisual de tot el procés de construcció de l’Estratègia Urbana València 2030.

 

PRÒXIMAMENT