L’Estratègia Urbana València 2030 es basa en un procés de participació obert i plural al voltant dels diferents elements que conformen aquesta visió de desenvolupament sostenible. S’ha plantejat un procés summament ambiciós dividit en dos grans processos participatius:

Mirades
de la Ciutat

El procés de participació gira, en primer lloc, al voltant de cadascuna de les mirades de ciutat: Ciutat Saludable, Sostenible, Compartida, Emprenedora, Creativa i Mediterrània.

Ha inclòs la presentació del Marc Estratègic en els seus consells consultius sectorials, la realització d’un qüestionari i entrevistes personals a informants  clau i diversos tallers per cadascuna de les mirades. A continuació, es mostren els aspectes més destacats de cadascuna d’elles.

Fòrum Urbà
València 2030

El Fòrum Urbà, celebrat al llarg del mes de maig de 2022, ha suposat un espai aglutinador de tot el teixit social, econòmic, institucional i cultural de la ciutat que ha reflexionat d’una manera compartida sobre el desenvolupament sostenible a futur del nostre entorn.

ANAR A LA WEB