UN PROJECTE ESTRATÈGIC DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

L’Estratègia
Urbana

El full de ruta que permetrà un desenvolupament integral, innovador i transformador de la ciutat per a la pròxima dècada.

LLEGIR MÉS

L’Estratègia Urbana València 2030 és un projecte estratègic de la ciutat. Part de la reflexió, deliberació i participació ciutadana per a plantejar respostes als diferents reptes del futur que es presenten a la ciutat.

Fases de
l’estratègia

Cinc fases consecutives de col·laboració conjunta dels sectors públics, privats, acadèmics i ciutadans.

LLEGIR MÉS